Algemene voorwaarden


Artikel 1: Algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen de "verkoper", genaamd 'Naaimachinehandel Mariën-Hendrickx BVBA' met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Oosthoven 134 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0403.767.844 en eenieder die een aankoop verricht via de website www.naaiwinkel.be hierna genoemd "de koper".

1.2 De verkoper heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
 

Artikel 2: Voorwerp

Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de online verkoop via de website localhost/cscart305_marien. Deze voorwaarden hebben tot doel om de verkoopsmodaliteiten tussen de verkoper en de koper te bepalen op het gebied van bestelling, service, betaling en levering. Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.
 

Artikel 3: Bestelling

3.1
De koper heeft de mogelijkheid om online te bestellen via bestelnummer op de website. De online bestelling kan pas worden verwerkt als de koper zicht duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en de beschrijving van het te koop aangeboden product. Binnen de 48 uur nadat de bestelling door de verkoper werd gelezen wordt u een e-mail verstuurd ter bevestiging van het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten.

3.2 De verkoper houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgave van redenen.

3.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om in onvoorziene omstandigheden een bestelling incompleet uit te leveren. De koper zal hierover door de verkoper via e-mail zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. De klant is uitsluitend gehouden de voor de afgeleverde producten verschuldigde prijs aan de verkoper te betalen.
 

Artikel 4: Prijzen en productinformatie

4.1
Al de prijzen vermeld op onze website zijn in euro, inclusief BTW, exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. De verkoper houdt zich het recht voor de prijzen en de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

4.2 De verkoper tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikels (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van de echte kleuren. Wanneer artikelen kleiner of groter tailleren dan gewoonlijk, wordt dit in de mate van het mogelijke op de website vermeld. U kunt steeds bijkomende informatie verkrijgen over ons aanbod door ons te contacteren via telefoon op het nummer 014-423149 of e-mail info@naaiwinkel.be.
 

Artikel 5: Betaling

Betalingen kunnen worden uitgevoerd via overschrijving, . De verkoper bezorgt u na de bestelling per e-mail een orderbevestiging, waar de juiste betaalgegevens op vermeld staan. In geval van overschrijving vragen wij het totaalbedrag, zoals vermeld op de orderbevestiging, binnen de zeven dagen over te schrijven op volgend rekeningnummer:
-- Rekeningnummer -- Iban: BE31 7330 5772 7255 -- BIC: KRED BEBB --
met vermelding van het ordernummer. Uw pakje wordt na ontvangst van de betaling zo snel mogelijk verstuurd, meestal binnen één werkdag. Indien goederen niet uit voorraad leverbaar zijn, ontvangt u van de verkoper een e-mail die de geschatte levertermijn vermeldt. In dit geval bieden wij de koper de mogelijkheid van de koop af te zien door ons schriftelijk te melden via info@naaiwinkel.be. Bestellingen staan maximaal tien dagen voor u gereserveerd. Indien de betaling dan nog niet ontvangen is, ontvangt u een geheugensteuntje per e-mail. Indien op dit geheugensteuntje niet wordt gereageerd binnen de twee dagen, dan gaan de bestelde artikelen weer in de verkoop en wordt de bestelling geannuleerd.
 

Artikel 6: Levering en verzending

6.1
Levering
De verkoper tracht een zo snel mogelijke levering te verzekeren. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad wordt er u per e-mail op de hoogte gebracht van de exacte levertijd van uw bestelling. (Wij bieden u de mogelijkheid om van de koop af te zien nadat u ons schriftelijk hebt bevestigd op mail info@naaiwinkel.be. In "6.2 Leveringstermijnen" trachten we een indicatie te geven van onze leveringstermijnen. Deze termijnen zijn echter indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven en maken dus geen essentiële voorwaarde uit van de verkoop. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om. De koper bezorgt de verkoper het leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend.

6.2 Leveringstermijnen

6.2.1 Leveringstermijnen voor België

* Verzendingen via "Taxipost" zodra we uw bestelling hebben ontvangen, wordt uw pakje verzendklaar gemaakt. Binnen de werkdag na ontvangst van uw betaling, versturen we uw pakje met behulp van De Post. Het pakje wordt door de postbode aan huis afgeleverd, normaal binnen de 24 uur na verzending. Indien u niet aanwezig bent op het tijdstip van de aflevering, ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus en kan u het pakket afhalen in het postkantoor. Elk pakket heeft een unieke barcode. Deze wordt u door ons desgevallend per e-mail bezorgd van zodra uw pakje bij ons vertrekt. Dankzij de online Track and Trace van De Post kan u uw pakket op elk ogenblik volgen.
* Eigen afhaalservice: zodra we uw betaling ontvangen hebben, kan u telefonisch een afspraak maken, wanneer u uw bestelling komt ophalen. Voor het afhalen is de klant geen kosten verschuldigd.


6.2.2
Leveringstermijnen voor het buitenland

* Kleine bestellingen voor een totaal gewicht minder dan 350 gram en met maximale dikte tot 3 cm kunnen verzonden worden als een bief (prior). Deze zendingen zijn niet traceerbaar en worden verzonden op eigen risico.
* Verzendingen via "Kilopost" - in doos; zodra we uw bestelling hebben ontvangen, wordt uw pakje verzendklaar gemaakt. Binnen de werkdag na ontvangst van uw betaling, versturen we uw pakje, met behulp van De Post. Het pakje wordt door De Post aan huis afgeleverd, binnen 4 tot 10 werkdagen. Indien u niet aanwezig bent op het tijdstip van de aflevering, ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus en kan u het pakket afhalen in het postkantoor. Deze zendingen zijn niet traceerbaar en worden verzonden op eigen risico.
* Verzendingen via "Taxipost" - in doos; zodra we uw bestelling hebben ontvangen, wordt uw pakje verzendklaar gemaakt. Binnen de werkdag na ontvangst van uw betaling, versturen we uw pakje, met behulp van De Post. Het pakje wordt door De Post aan huis afgeleverd, normaal binnen de 4 tot 10 werkdagen na verzending. Indien u niet aanwezig bent op het tijdstip van de aflevering, ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus en kan u het pakket afhalen in het postkantoor. Elk pakket heeft een unieke barcode. Deze wordt u door ons per e-mail bezorgd van zodra uw pakje bij ons vertrekt. Dankzij de online Track and Trace van De Post kan u uw pakket op elk ogenblik volgen.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of beschadigingen opgelopen bij verzendingen door De Post, of bij verlies van de artikelen tijdens het vervoer. De koper is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan De Post.

In overeenstemming met de wet " kopen op afstand" bedraagt de maximale leveringstermijn dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient de verkoper de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.


6.3 Verzendingskosten

De hiernavolgende verzendingskosten zullen in rekening worden gebracht :
Gewicht van het pakket Tarief voor België Tarief voor Nederland
tot 2kg € 6,60 € 10,-
van 2kg tot 10kg € 9,- € 12,-
van 10kg tot 30kg € 12,- € 18,-


Voor grote bestellingen worden de verzendingskosten in onderling overleg bepaald.

Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Voor de verzendingen buiten België en Nederland staan de verzendingskosten steeds duidelijk afzonderlijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.
 

Artikel 7: Klachten en ruilen van aangekochte artikelen

7.1 Indien u niet tevreden bent over uw aankoop of indien een artikel bij aankomst beschadigd is, dan bieden wij u de mogelijkheid ons het artikel binnen een termijn van zeven werkdagen na ontvangst van uw bestelling terug te bezorgen. U dient ons hiervan altijd schriftelijk via e-mail info@naaiwinkel.be op de hoogte te brengen. Het artikel dient binnen een termijn van zeven werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, samen met een begeleidende brief. Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. Seizoensgebonden artikelen aangekocht tijdens de soldenperiode kunnen niet geretourneerd worden.

7.2 Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in punt 7.1, worden binnen een termijn van tien werkdagen terugbetaald. Verzendingskosten, door ons of door u gemaakt, worden niet terugbetaald. U ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door de verkoper dan nemen wij de door u gemaakte verzendingskosten op ons.

7.3 Wij behouden ons het recht om retourzendingen te weigeren bij vermoeden dat artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door de schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

7.4 Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen. De klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer uw zending onmiddellijk bij ontvangst. Wij controleren iedere zending voor die bij ons vertrekt. Indien u toch schade vaststelt aan de door u bestelde artikelen, dan vragen wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Tevens vragen wij u ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons voorafgaandelijk gecontacteerd te hebben.

7.5 U geniet op uw online-aankopen dezelfde garantie als deze die u bij ons in de winkel zou krijgen, d.w.z. de garantie die door de fabrikant van een bepaald toestel wordt geboden. De garantievoorwaarden verschillen van fabrikant tot fabrikant. U kan deze garantievoorwaarden op eenvoudig verzoek per e-mail info@naaiwinkel.be aan de verkoper.

7.6 Indien u een klacht heeft of indien uw toestel een gebrek vertoont, stuur ons dan gerust een e-mail info@naaiwinkel.be. Iedere klacht wordt door ons serieus behandeld en we trachten samen tot een voldoeninggevende oplossing te komen in overeenstemming met bovenstaande regels.
 

Artikel 8: Verzakingsrecht

U hebt als consument het recht om ons mee te delen dat u afziet van de aankoop (wettelijke bepalingen in verband met kopen op afstand, opgenomen in de Wet van juli 1991); zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien u zicht op de mogelijkheid wil beroepen, moet u uw goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar de verkoper.
 

Artikel 9: Bewijs

9.1 Het elektronische bewijs ( bv: e-mails, back-ups,...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopovereenkomst. De geïnformeerde registers in de bestanden van de verkoper worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en zullen als bewijs gelden van communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen partijen.

9.2 De bestelbonnen en facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager en kunnen op verzoek van de koper bekomen worden.
 

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegdheid

Bij eventuele geschillen tussen de koper en de verkoper naar aanleiding van online verkooptransacties is het Belgische recht toepasselijk en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout territoriaal bevoegd.